ОРИЕНТИРАНЕ, ОСНОВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

ОРИЕНТИРАНЕ, ОСНОВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

Първият модул предлага преглед на спортното ориентиране в различните му форми, за да ви запознае с основните умения и знания за него. Модулът ще предостави цялата необходима информация за този спорт, неговия произход, необходимите инструменти и приложимостта му в града и сред природата, както и факторите, които трябва да се вземат предвид при организирането на състезания по ориентиране. В края на модула читателите ще придобият представа за света на ориентирането.

Въведение в ORIENT и спорта за социално включване

Спортът, винаги е помагал на хората, да водят по-здравословен начин на живот, да развиват нови умения и да се ангажират с местните общности. Потенциалът на спорта като средство за насърчаване на социалното включване е широко признат: спортът обединява хората, разрушава социалните бариери и изгражда мостове между тях. Спортът може да създаде възможности за изграждане на сплотени общности, особено сред уязвимите млади хора и други групи в неравностойно положение като мигранти и хора с увреждания. Следователно социалното включване чрез спорт може да бъде насърчавано чрез проактивно поведение, възможности и дейности, за да могат хората с различен произход, възраст и способности да се чувстват добре дошли и включени в група или обществото.

По-конкретно, както се отбелязва от Celestino и Pereira (2015), спортът ориентиране е изключително гъвкава дисциплина, адаптивна към нуждите на хетерогенни групи участници, като по този начин се максимизира потенциалът за приобщаване на самия спорт. Например ориентирането се оказа подходящо и за хора с ограничена подвижност, зрителни увреждания (Langbein, Blasch, Chalmers; 1981) и интелектуални затруднения (Orienteering NZ, 2014).

В този контекст проектът ORIENT се стреми да обедини младежи от различни среди, чрез ориентиране, като може да помогне на хората да водят по-здравословен начин на живот, да развият нови умения за работа и да се ангажират с местните общности. В този смисъл спортът демонстрира ефикасност в изграждането на местни умения, знания и ресурси, повишаване на социалното сближаване, улесняване на структури и механизми за диалог в общността, развитие на лидерство и насърчаване на гражданското участие. Проектът има за цел да засили социалното приобщаване и познаването на местните реалности в различните страни, като същевременно насърчава чувството за свобода и положителна промяна на местно ниво.

Чрез изследване на определена област и откриване на нейните природни и културни ценности, младежите могат да имат по-задълбочени познания за своята местна общност и това може да предостави възможности на маргинализираните групи да участват по-активно в нея. По същия начин диалогът и работата в екип между млади хора с различен социален и културен произход могат да насърчат изграждането на общността. Освен това, ориентирането е ефективен инструмент за насърчаване на изграждането на капацитет: чрез него младежите могат да подобрят способността си да се движат в непозната среда, чувствайки се по-малко дезориентирани и уплашени от перспективата да се сблъскат с нови ситуации. Благодарение на дейностите по ориентиране младите хора ще излязат от зоната си на комфорт и ще станат по-автономни и независими, тъй като ще имат инструментите да търсят – и евентуално да създават – свое собствено място.

Предвид всички тези възможности, ORIENT ще насърчи чувството на младите хора за участие и собственост върху проекта не само като участници в дейностите по ориентиране на местно ниво, но и при проектирането на конкретното съдържание на техните собствени маршрути за ориентиране. Младите хора дават безценен принос към общностите и сами се овластяват, когато участват в тях.

Този процес, ръководен от спортни треньори и младежки работници, също има потенциала да подобри техните способности за насърчаване на участието и собствеността върху споделените ценности. Следователно проектът се стреми да повиши осведомеността сред местните общности, заинтересованите страни и политиците, относно стойността на спорта като инструмент за приобщаване, който може да насърчи солидарността и участието, както и политиките за сближаване и приобщаване в по-голям мащаб.

САМООЦЕНКА
Какво е приобщаване/включване?

Кои групи са най-застрашени от социално изключване във вашия местен контекст?

По какъв начин спортното ориентиране може да улесни процеса на социално включване? 

 

Правила и характеристики за ориентиране: специфични познания, за да могат обучаемите да организират правилни дейности по ориентиране.

Какво точно е спортното ориентиране?

Ориентирането е спорт за навигация, който обикновено се практикува сред природата, но днес и в населени места. Това, разбира се, е дейност на открито, където отивате сами или в група, като използвате някои специфични инструменти. С други думи, ориентирането изисква навигационни умения с помощта на карта и компас за навигация от точка А до точка Б, в разнообразен и обикновено непознат терен.

Orienteering Canada, 2021

Откъде произлиза ориентирането?

Историята на този спорт започва в края на 19 век в Швеция, където възниква като военно обучение. Тъй като войниците често са били карани да се движат в непознати зони, както и през всякакъв вид терен, те трябвало да могат да използват информацията, която могат да намерят в дадените им карти. На 28 май 1893 г., се провежда първото състезание на годишните игри на гарнизона в Стокхолм за шведски военни офицери. Оттогава терминът „ориентиране“ означава преминаване през непозната земя с помощта на карта и компас. Спорта бавно набира популярност и през 1897 г., се провежда първото цивилно състезание. Но едва през 30-те години на миналия век този спорт става широко практикуван поради изобретяването на евтини, но надеждни компаси. За да позволят на всеки гражданин на света да участва в състезанията без езикови бариери и при равни условия като останалите, през 1961 г., група организации по ориентиране основават Международната федерация по ориентиране, която диктува правилата и избира универсалния език на картите. (Уикипедия, 2021a)

Orienteering Canada, 2021

Основите на ориентирането

Както във всеки вид спорт, ориентирането се основава на някои основни правила, действия и цели. Следните пет концепции са в основата на ориентирането:

 • Разберете къде се намирате на картата и на къде отивате;
 • Ориентирайте картата си;
 • Изберете и планирайте своя маршрут;
 • Отидете от точка А до точка Б;
 • Намерете контролната точка.

  Какви формати за ориентиране съществуват?

  Спортът ориентиране в днешно време се отличава с разнообразие от различни формати:

  Класическо Ориентиране

  Първата въведена дисциплина днес запазва оригиналните си характеристики: няма маркиран маршрут и участникът трябва да се ориентира с карта и компас, докато бяга/ходи

  Ориентиране с планинско колоездене

  Ориентиране с каране на планинско колело и следване на пътеки и писти.

  Ски ориентиране

  Зимен спорт, съчетаващ навигация и ски бягане по пресечен терен, използвайки подготвени писти за ски бягане. (IOF, 2021a).

  Ориентиране по пътека

  Тази дисциплина за ориентиране е съсредоточена около четенето на карти в естествен терен. Той е разработен, за да предложи на всеки, включително хора с ограничена подвижност, шанс да участват в значимо състезание по ориентиране (IOF, 2021 b).

  Try a simulation of trail orienteering http://www.trailo.it/Presentazione.asp

  Какви инструменти са необходими?

  Този спорт обикновено изисква пет инструмента:

  Топографска карта

  Картите за ориентиране са много подробни. Всъщност картата трябва да показва цялата основна информация:

  • формата на земната повърхност;
  • легендата, която ни казва какво означават различните символи;
  • началната точка, обикновено представена от триъгълник;
  • контролните точки, които са показани с кръг и число;
  • крайната точка, маркирана с двоен кръг.
  • početna tačka, obično predstavljena trouglom;
  • kontrole ili kontrolne tačke koje su prikazane krugom i brojem;
  • završna tačka na kojoj se nalaze dupli krugovi.

  Картата винаги е начертана в мащаб. Всички карти използват международно договорен набор от символи и те са логични и лесни за научаване, за да бъдат четени от всеки състезател, независимо от произхода или родният му език. Обикновено началните и крайните точки са различни, но може да са на едно и също място.

  An orienteering map of Palermo city centre

  Цветовете, използвани в картите за ориентиране са седем:

  • Розово, показва маршрути и опасни или частни зони;
  • Бяло, представлява гориста местност;
  • Зелено, показва участъците от гориста местност, по която не може да се премине;
  • Синьо, означава всеки източник на вода: езера, реки, море, фонтани и т.н.;
  • Жълто, използва се за сечища и низини;
  • Кафяво, за формата на терена, пътеки и улици;
  • Черно, представлява скали и всички създадени от човека сгради;

    

   (Andersson, 2020)

   Компас

   За да се ориентирате за контролните точки, ви е необходим компас. Има два основни типа компаси, използвани в ориентирането: компаси с маркер, които са по-малки и често се използват от професионални спортисти и компаси с основна плочка.

   Компас с палец и основна плоча (Wikimedia commons, 2016)

   Най-лесният начин да използвате карта и компас заедно е да ориентирате картата на север. Просто подравнете меридианите на картата със стрелката на компаса, така че „нагоре“ на картата да сочи на север. Сега картата и компаса ви са приравнени.

   Използването на компас може да бъде предизвикателство, защото използването му не е необходимо умение в днешно време: телефоните и GPS могат лесно да го заменят. Ето защо, трябва да се намерят нови начини за намиране на правилен маршрут. Например, състезателите могат да избират своя път в градски условия, благодарение на карта и информацията, която могат да получат от местните хора. Той би представлявал не само основен инструмент за локализиране на контролната точка и идентифициране на маршрута за достигане до нея, но също така и начин за свързване с други хора, които могат да споделят някои подробности за точката, която конкурентите търсят.

   Контролна точка

   Това е маркирана пътна точка, обикновено представена от триъгълно знаме с бели и оранжеви цветове, придружено от контролен маркер, използван за пробиване на дупки за маркиране в контролните карти по ориентиране. Различните маркери правят различни модели на дупки на контролната карта.

   Алтернатива на традиционните контролни точки са контролните точки с QR код, които позволяват на участниците просто да сканират с телефона си кода, окачен на всеки контролен обект. Тази процедура изисква да имате ламинирани карти с отпечатан QR код, мобилен телефон с приложение за четене на баркод и уеб връзка по време на състезанието.

   Контролна карта

   Трябва да се достигне до всяка контролна точка. Описанието и или маркировката, както още се нарича, ви дава подробна информация за контролните точки. Контролната карта, използвана в природата, е различна от тази, необходима за състезание в градско състезание. Всъщност в първия случай контролните точки са обозначени с цифри, докато на изображението под контролната карта е обогатена с няколко картинки, които помагат на състезателите да намерят това, което търсят.

   Участникът трябва да използва контролния перфоратор, висящ до всяка контролна точка, за да маркира различните контролни точки на контролната карта. Всички контроли трябва да бъдат продупчени в реда, в който са показани на картата (Okrug Iredell, 2015.).

   Как протича състезанието?

   За да се гарантира справедливост между състезателите, картата обикновено не се предоставя преди старта и състезателите започват на интервали не по-малко от една минута. Трасетата са различни в зависимост от категориите: през повечето време начинаещите участват в най-лесната. Тези, които вече са участвали в други състезания, са разделени по възраст и пол. Регистрира се началният час, както и часът на пристигане. От началната точка участниците трябва да стигнат до първия контролен пункт и постепенно до всички останали в последователен ред. Контролните точки са маркирани в терена с бели и оранжеви знамена, наречени „фенери“. Всяка контролна точка има номер отгоре и електронен или ръчен перфоратор, за да регистрира, че състезателят е намерил правилното място. Ръчният перфоратор е различен във всяка контролна точка, за да бъде идентифициран в края на състезанието. Всеки състезател е свободен да избере кой път да следва от една до друга контролна точка. Важното е контролната карта да бъде маркирана в правилния ред и във възможно най-кратък срок.

   В края на състезанието, след като контролните карти бъдат разгледани, наградите се дават на победителите в различните категории. За да се направи спортът по-подходящ като инструмент за социално включване, състезанието може да бъде организирано без състезателен елемент, като се въведат различни модели на сътрудничество, които могат да включват възможността състезателите, които първи открият контролните точки, да помогнат с указания на тези, които изостават в надпреварата. Друг начин е да се създадат екипи, всеки член на които отговаря за намирането на една или две контролни точки, така че в края, отбора да има толкова контролни карти, колкото е броят на участниците в отбора. Състезателите ще се почувстват овластени, като част от едно цяло, споделящи същия опит и ценности.

   Swiss-O-Week 2014

   Организирането на състезание по ориентиране отнема време и ресурси. Трябва да се гарантира, че всичко ще протече безопасно. Няколко професионалисти работят преди и по време на събитието: от директора на състезанието, който локализира контролните точки на места, които не са опасни и в същото време интересни от историко-географска гледна точка, до хората заети с време измерването, съдиите и медицинският персонал.

    

   САМООЦЕНКА

    

   Ориентиране в градски условия и сред природата

   Както беше казано по-горе, състезанието по ориентиране може да се проведе както в гора, или в друга естествена среда, така и в градски условия. Първият е оригиналният и най-разпространеният формат, съчетаващ физически и умствени предизвикателства. Той помага да се ориентирате в отдалечен терен с малкото, ако има изобщо такова, създадено от човека оборудване и учи как да наблюдавате естествената среда и от тях да получавате информация за упътванията и маршрутите.

   Също така е полезно да придобиете доверие в неелектронните устройства: GPS и телефоните не винаги са надеждни и се нуждаят от интернет връзка, за да работят. Естествената среда обаче може да бъде опасна. Животните, гъстата растителност и неравни терени биха могли да подложат на изпитание необучени и неопитни участници. Освен това в естествена среда е трудно да се намери алтернативен инструмент на компаса, който остава основният, а може би и единственият инструмент за навигация на места без конкретни ориентири. Поради тази причина усещането за загуба може да бъде често срещано и разочароващо за тези, които нямат опит.

   Пример за състезание по ориентиране в естествена среда може да видите в следното видео:

   От друга страна, ориентиране в града дава възможност на участниците да развият някои умения, които могат да прилагат на практика всеки ден, като същевременно се забавляват и създават смислени отношения и контакти с други лица, съотборници или непознати, от които биха могли да поискат информация. Освен това присъединяването към състезание, което се провежда в града, може да създаде специална връзка между младите участници и подходящи за тях места в този град. Това е начин да опознаете онези обекти, които са забележителности за общността, която живее в този специфичен район. В крайна сметка организирането на състезание в градски условия позволява на всички да се приобщят, включително и тези с ограничена мобилност, чието участие в естествената среда би било слабо, ако не и невъзможно.

   Градската среда обаче има и своите минуси. Тъй като областта, която се провежда състезанието, обикновено е доста обширна и има много външни входове, вероятно участниците са принудени да обърнат внимание и на елементи, които те не търсят. Освен това организирането на състезание в населени места може да бъде предизвикателство и несъмнено по-трудно от планирането на среща за ориентиране в гората. В интерес на истината са необходими разрешения, за да се ограничи трафикът и да се осигури периметъра на състезанието.

   Типично състезание по ориентиране, което се провежда в градска зона, можете да видите в следното видео:

   Като се имат предвид тези елементи, алтернативата за провеждане на състезание по ориентиране в градски условия може да работи по-добре, когато младежите от различен произход, умения и мобилност могат да участват в безопасно и стимулиращо състезание, докато откриват най-интересните места в един град.

   САМООЦЕНКА
   Какви са предимствата и рисковете от организирането на дейности по ориентиране в града?

    

   Какви са предимствата и рисковете от организирането на дейности по ориентиране сред природата? 

   Кое е най-доброто място за практикуване на ориентиране с млади хора във вашия местен контекст?

    

   Click here to train your orienteering map memory!

   This application is provided by: http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html

   Как да организираме състезание по ориентиране

   Всяко състезание има своите особени елементи, защото местата, така и групите, които участват се променят и изискват специфично регулиране. Въпреки това, има някои дейности, които представляват обща основа за всеки вид състезание. Ето примерна рамка стъпка по стъпка, която може да се използва за планиране на събитие за ориентиране.

   empty
   1. Намиране на подходящо място

   Това трябва да бъде място, подходящо от натуралистична, историческа или културна гледна точка. В градски условия, например, се препоръчват историческите центрове, тъй като обикновено те са сърцето на града, поради наличието на множество църкви, джамии, паметници, музеи и бизнес дейности, които са подходящи или защото са културни паметници или просто представляват пример за приобщаване и съвместна дейност. Трябва да се направи проучване на цялата зона, където желаем да проведем състезанието, така че да е възможно да се открият особени характеристики и всякакви критични профили. В естествени условия, например, елементите, които трябва да се вземат предвид в гората, са монументални дървета, дървета, които са значително по-различни от другите, кръстовища, фонтани, корита за вода, електропроводи с високо напрежение, руини и къщи.

   2. Разработване на маршрути

   Пътеките ще бъдат различни на основа на дължина и трудност според различните категории участници (деца, младежи, възрастни, мъже, жени), към които е насочено състезанието. Маршрутите могат да имат контролни точки близо една до друга, но те трябва да имат уникален идентификационен знак.

   3. Създаване на карти

   Маршрутите ще бъдат транспонирани в карта, която ще посочи с подходящ цвят контролните точки, частните имоти и забранените или опасни зони. Когато значителни опасности не могат да бъдат изключени от зоната, в която ще се проведе състезанието, трябва да бъде определен съдия, който да наблюдава тази конкретна зона, за да се избегнат произшествия. Когато състезанието е дълго, директорът на състезанието трябва да локализира точките, където ще бъдат разположени лицата, оказващи първа помощ (присъствието им е задължително). Ако маршрутите са кратки, те могат да бъдат в непосредствена близост до старта или до крайната точка.

   4. Поставяне на началната точка

   Началната точка трябва да бъде поставена на достъпна и широка зона, така че съдиите на състезанието да могат лесно да управляват участниците и тяхното начално време.

   5. Идентифициране на контролни точки

   Всяка контролна точка трябва да бъде идентифицирана с перфоратор, който може да бъде както ръчен, така и електронен, с различен шаблон, така че картата да съдържа специфичен знак във всяко поле, отбелязано с номер. Моделите могат да бъдат най-разнообразни: от поредица от точки до линии или други символи.

   6. Организиране на участниците

   След изпращане на поканите, желаещите да участват трябва да бъдат идентифицирани и разделени на категории, ако се движат самостоятелно, или в отбори, ако се състезават с други.

   7. Стартиране на състезанието

   В деня на състезанието, непосредствено преди старта, контролните карти се дават на участниците, които могат да започнат състезанието си само с разрешение от съдиите.

   Можете да намерите още много съвети и предложения, както и официални шаблони, полезни за организиране на събитие по спортно ориентиране, на сайта на Международната федерация по ориентиране: https://orienteering.sport/mtbo/internal/event-organising/plan-and-organise-an-iof-event/

   САМООЦЕНКА

   Имате ли организиран контролен списък, за да започнете състезанието си по ориентиране?
   Тествай се!

    

   ЗадачаОтговорникСрок за изпълнениеИзпълненоБележки
   Проверка на обекта и контрол на пригодността на района
   Получете разрешение за използване на площта за обществено събитие
   Идентифицирайте проблемите на безопасността и изгответе план за оценка на риска
   Определете маршрута и изберете контролни обекти
   Начертайте картата за ориентиране
   Подготовка на материалите за събитието
   Поставете контролни флагове и пробно стартиране

   Modules

   1

   ОРИЕНТИРАНЕ, ОСНОВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

   2

   ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА

   3

   КАРТОГРАФИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДО ДЕЙСТВИЕ

   МОДУЛ 1

   МОДУЛ 2

   МОДУЛ 3