Karta Puta

Inspekcija lokacije

Partneri će sastaviti Antologiju koja sadrži dobre prakse o korištenju orijentacije za socijalnu inkluziju i identificirati metode koje se mogu primjeniti na ORIENT aktivnostima kroz međudržavna istraživanja u Italiji, Grčkoj, Kipru, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Austriji.

Izgradnja kapaciteta

Partneri će razviti nastavni plan i program orijentacije za socijalnu inkluziju za sportske trenere i radnike organizacija civilnog društva sa savjetima o tome kako poticati izgradnju zajednice i organizovati aktivnosti mapiranja orijentacije.

Pokretači i ideje

Izradit će se set alata za stvaranje ruta za orijentaciju za mlade: bit će uključeni savjeti za timski rad, sigurnosna pravila i tehnike, a ne zaboravimo ni kompas, signale kontrolne tačke i kartu kako bi mladi učesnici bili pripremljeni za istraživanje!

Mapiranje participativnih orijentacijskih ruta

Sportski treneri i radnici organizacija civilnog društva radit će zajedno s mladima na radionicama sukreiranja za identifikaciju geografskih urbanih i/ili prirodnih lokalnih područja od društvene i kulturne vrijednosti kako bi stvorili nove rute za orijentaciju. To će rezultirati transnacionalnim priručnikom orijentacijskog ‘puta za inkluziju’ koji su osmislili mladi i koji će koristiti mladi.

Takmičenje u orijentaciji

Sada će svi biti spremni za učesnike u svakoj partnerskoj zemlji da učestvuju u lokalnim takmičenjima orijentacije na otvorenom. Tim koji najbrže završi nacionalnu rutu bit će pobjednik!

Manifest

Na kraju će se izraditi manifest koji će lokalnim mrežama i donosiocima odluka pokazati potencijal orijentacije kao sporta da podstakne pozitivne vrijednosti i dinamiku na nivou zajednice i podstakne njegovu podršku na nivou donošenja politika.

Inspekcija lokacije

Partneri će sastaviti Antologiju koja sadrži dobre prakse o korištenju orijentacije za socijalnu inkluziju i identificirati metode koje se mogu primjeniti na ORIENT aktivnostima kroz međudržavna istraživanja u Italiji, Grčkoj, Kipru, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Austriji.

Izgradnja kapaciteta

Partneri će razviti nastavni plan i program orijentacije za socijalnu inkluziju za sportske trenere i radnike organizacija civilnog društva sa savjetima o tome kako poticati izgradnju zajednice i organizovati aktivnosti mapiranja orijentacije.

Pokretači i ideje

Izradit će se set alata za stvaranje ruta za orijentaciju za mlade: bit će uključeni savjeti za timski rad, sigurnosna pravila i tehnike, a ne zaboravimo ni kompas, signale kontrolne tačke i kartu kako bi mladi učesnici bili pripremljeni za istraživanje!

Mapiranje participativnih orijentacijskih ruta

Sportski treneri i radnici organizacija civilnog društva radit će zajedno s mladima na radionicama sukreiranja za identifikaciju geografskih urbanih i/ili prirodnih lokalnih područja od društvene i kulturne vrijednosti kako bi stvorili nove rute za orijentaciju. To će rezultirati transnacionalnim priručnikom orijentacijskog ‘puta za inkluziju’ koji su osmislili mladi i koji će koristiti mladi.

Takmičenje u orijentaciji

Sada će svi biti spremni za učesnike u svakoj partnerskoj zemlji da učestvuju u lokalnim takmičenjima orijentacije na otvorenom. Tim koji najbrže završi nacionalnu rutu bit će pobjednik!

Manifest

Na kraju će se izraditi manifest koji će lokalnim mrežama i donosiocima odluka pokazati potencijal orijentacije kao sporta da podstakne pozitivne vrijednosti i dinamiku na nivou zajednice i podstakne njegovu podršku na nivou donošenja politika.