Tim

KOORDINATOR

CESIE

CESIE je Evropski centar za studije i inicijative sa sjedištem u Palermu, na Siciliji. Osnovana je 2001. godine, inspirisana radom i teorijama sociologa, aktiviste i prosvetitelja Danila Dolcija (1924-1997).
CESIE doprinosi aktivnom učešću ljudi, civilnog društva i institucija kroz implementaciju projekata u različitim tematskim oblastima, u cilju promocije rasta i razvoja, uvijek vrednujući različitost u pogledu etike i humanog razvoja.
Naša misija je promovisati rast kroz inovativne i participativne obrazovne pristupe. Kao Evropski centar za studije i inicijative, organizacija je posvećena promociji istraživanja i razvoja kako bi povećala i poboljšala buduće orijentisane inovacione procese u obrazovnoj, socijalnoj, ekonomskoj i kulturnoj sferi, vjerujući u međusobno povezivanje organizacija koje sarađuju u okviru heterogena polja i sektori.

cloe.saintnom@cesie.org

KMOP – CENTAR ZA SOCIJALNU AKCIJU I INOVACIJE

KMOP – Centar za socijalnu akciju i inovacije, smješten u Atini, je neprofitna  organizacija sa više od 40 godina iskustva u pružanju podrške ranjivim grupama. Zajedno sa direktnim pružanjem socijalnih usluga (mentalno zdravlje, trgovina ljudima, maltretiranje, na poslu, siromaštvo), naša stručnost odnosi se na osmišljavanje i sprovođenje uticajnih i inovativnih socijalnih inicijativa u oblastima obrazovanja, ljudskih prava, zapošljavanja, njege i dobrobiti, sporta, te naučno istraživanje i razvoj znanja u pitanjima socijalne politike, s ciljem izgradnje otpornih zajednica sa jednakim mogućnostima za sve. Naša vizija je svijet koji počiva na integritetu, održivom rastu i individualnoj dobrobiti.

orient-project@kmop.org

WUS Austria – World University Service Austria (WUS AT)

WUS Austrija, smještena u Grazu, je nevladina organizacija posvećena promociji ljudskih prava u obrazovanju na osnovu akademske slobode i univerzitetske autonomije. Danas se organizacija regionalno fokusira na zemlje jugoistočne i istočne Evrope i zapošljava predstavništvo u Prištini.

Postoje četiri područja na koja se može podijeliti rad WUS Austrije:

  1. Razvoj visokog obrazovanja;
  2. Povezivanje visokog obrazovanja i društva;
  3. Visoko obrazovanje i ljudska prava;
  4. Tehnička podrška.

Vjerujemo da pravo na obrazovanje uključuje ne samo pravo na pristup i cjelovito obrazovanje, već i pravo na kvalitetno obrazovanje.

marc.schwaerzli@wus-austria.org

tobias.schnitzler@wus-austria.org

louise.sperl@wus-austria.org

Sarajevo susret kultura

Sarajevo susret kultura (SMOC) je nevladina organizacija osnovana 2012. godine s ciljem promocije raznolike kulture Bosne i Hercegovine unutar i izvan njenih granica. Promovišući grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu kao mjesto susreta tolerancije, mira i suživota različitih kultura, SMOC se uključuje u aktivnosti koje ulažu napor u promociju zemlje kao mjesta multikulturalizma i otvorenosti. 25 i više godina kolektivnog iskustva našeg osoblja u područjima upravljanja projektima, razvoja visokog obrazovanja, kulture, sporta i turizma je baza koja nudi profesionalni i inovativan pristup u navedenim poljima, djelujući kao katalizator društvenog rasta. SMOC pruža prenos znanja, informisanje i unapređenje profesionalnih kvalifikacija zaposlenih u sferama razvoja visokog obrazovanja, turizma, sporta, međukulturnog dijaloga i kulture u bliskoj saradnji sa sektorom visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Evropi i šire.

dino.mujkic@smoc.ba

jana.carkadzic@smoc.ba

CENTAR ZA SOCIJALNE INOVACIJE (CSI)

Centar za socijalne inovacije (CSI) je organizacija za istraživanje i razvoj koja se fokusira na poticanje socijalnih inovacija koje mogu donijeti pozitivne promjene na lokalnim, nacionalnim, regionalnim i globalnim entitetima. Ti entiteti uključuju, ali nisu ograničeni na vlade, lokalne administrativne agencije, neprofitne agencije, komercijalne entitete i obrazovne institucije. CSI tim čine otvoreni, potpuno opremljeni istraživači, preduzetnici, projekt menadžeri, treneri i stručnjaci za informacione tehnologije. CSI posjeduje sposobnost i kapacitet za prepoznavanje socijalnih potreba, osmišljavanje i sprovođenje prilagođenih inicijativa i osiguravanje održivog rasta. Područja stručnosti CSI tima su u oblastima tradicionalnog obrazovanja i e-učenja, poduzetništva, start-upova, inovacija, kreativnosti, pregovora, savjetodavnih usluga u vezi s intelektualnom svojinom, društvene odgovornosti, poslovnih savjetodavnih rješenja, analitike podataka, informacijskih tehnologija, upravljanja projektima, usluge procjene projekata, validacija proizvoda, obuka i računarskih igara. CSI crpi znanje i vještine iz svoje široke globalne mreže, koja uključuje akademske institucije, IT kompanije, javne službe, međunarodne organizacije, novoosnovana preduzeća i javne usluge.

katerina@csicy.com

BUGARSKA ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ SPORTA (BSDA)

Bugarska asocijacija za razvoj sporta osnovana je 2010. godine i nevladina je organizacija posvećena razvoju sporta i unapređenju sportske kulture.

Glavni prioriteti BSDA:

  • Oživljavanje sportske kulture;
  • Volontiranje u sportu;
  • Obrazovanje kroz i u sportu;
  • Dobro upravljanje u sportu;
  • Integracija kroz sport;
  • VJeštine budućnosti i preduzetništvo.

info@bulsport.bg