Пътна Карта

Проверка на локации

Партньорите ще изготвят Антология, съдържаща добри практики, използващи ориентирането за социално включване и ще идентифицират методи, които могат да бъдат приложени към дейностите по проект ORIENT чрез провеждането на изследвания в Италия, Гърция, Кипър, Босна и Херцеговина, България и Австрия.

Изграждане на капацитет

Партньорите ще разработят учебна програма и обучение по ориентиране за социално включване, със съвети  за треньори по вид спорт и представители на неправителствени организации,   за това как да насърчават изграждането на общност и да организират дейности по картографиране на маршрути.

Механизми и идеи

Ще бъде изготвен набор от инструменти за маршрути по ориентиране за младежи: ще бъдат включени съвети за работа в екип, правила и техники за безопасност, и нека не забравяме – компас, сигнали за контролни точки и карта, така че младите участници да бъдат готови да изследват!

Картографиране на маршрути за ориентиране

Треньорите по вид спорт и представителите на неправителствени организации ще работят заедно с младите хора в съвместни уъркшопи за идентифициране на географски градски и/или природни местности със социална и културна стойност, за създаване на нови маршрути за ориентиране. Това ще доведе до създаването на международен компендиум с „маршрути за включване“, разработен от и за младите хора.

Състезание по ориентиране

Сега всички участници от всяка страна партньор ще бъдат готови да участват в местните състезания по ориентиране на открито. Отборът, който най-бързо завърши националния маршрут, ще бъде победител!

Манифест

Накрая ще бъде разработен Манифест, който да покаже на местните мрежи и лицата, вземащи решения, потенциала на ориентирането за насърчаване на положителните ценности и динамиката на общностно ниво и да насърчи подкрепата му за създаване на политики.

Проверка на локации

Партньорите ще изготвят Антология, съдържаща добри практики, използващи ориентирането за социално включване и ще идентифицират методи, които могат да бъдат приложени към дейностите по проект ORIENT чрез провеждането на изследвания в Италия, Гърция, Кипър, Босна и Херцеговина, България и Австрия.

Изграждане на капацитет

Партньорите ще разработят учебна програма и обучение по ориентиране за социално включване, със съвети  за треньори по вид спорт и представители на неправителствени организации, за това как да насърчават изграждането на общност и да организират дейности по картографиране на маршрути.

Механизми и идеи

Ще бъде изготвен набор от инструменти за маршрути по ориентиране за младежи: ще бъдат включени съвети за работа в екип, правила и техники за безопасност, и нека не забравяме – компас, сигнали за контролни точки и карта, така че младите участници да бъдат готови да изследват!

Картографиране на маршрути за ориентиране

Треньорите по вид спорт и представителите на неправителствени организации ще работят заедно с младите хора в съвместни уъркшопи за идентифициране на географски градски и/или природни местности със социална и културна стойност, за създаване на нови маршрути за ориентиране. Това ще доведе до създаването на международен компендиум с „маршрути за включване“, разработен от и за младите хора.

Състезание по ориентиране

Сега всички участници от всяка страна партньор ще бъдат готови да участват в местните състезания по ориентиране на открито. Отборът, който най-бързо завърши националния маршрут, ще бъде победител!

Манифест

Накрая ще бъде разработен Манифест, който да покаже на местните мрежи и лицата, вземащи решения, потенциала на ориентирането за насърчаване на положителните ценности и динамиката на общностно ниво и да насърчи подкрепата му за създаване на политики.