ORIENT Curriculum

Uvod

Ovaj dokument je razvijen u okviru projekta ORIENT – Young explorers re-discover local communities through orienteering (622532-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP), 30-mjesečnog projekta koji sufinansira Erasmus+ SPORT program Evropske Unije.

ORIENT proizlazi iz ideje o okupljanju mladih ljudi iz različitih sredina kroz određeni osnovni sport: orijentiring. Projekat ima za cilj unapređenje socijalne uključenosti i jačanje kapaciteta i izgradnje zajednice stvaranjem mogućnosti za mlade ljude iz različitih društvenih i kulturnih grupa da se druže i razviju nove vještine.

Pristup ORIENT-a je da okupi veliki broj učesnika, jačajući saradnju među interesnim stranama, odnosno sportskim trenerima i predstavnicima organizacija civilnog društva. Ovaj pristup će opremiti sportske trenere i radnike OCD-a inovativnim metodama za poticanje učešća ranjivih mladih ljudi u sportskim aktivnostima na nivou zajednice. Kroz praksu aktivnosti na otvorenom, mladi će se potaknuti da razmišljaju o pitanjima socijalne uključenosti dok otkrivaju urbane i prirodne lokalne kontekste.

Kurikulum ORIENT-a je namijenjen da bude alat za učenje za trenere kako bi integrirali orijentiring u svoje prakse s mladima i organizirali orijentacijske aktivnosti radi poboljšanja društvene uključenosti i kohezije među različitim društvenim i kulturnim grupama mladih koji su u opasnosti od socijalne isključenosti. Kurikulum ORIENT predstavlja glavni materijal za obuku sportskih trenera i radnika OCD-a od kojih će učiti i na koji će se pozivati u implementaciji aktivnosti mapiranja orijentiringa.

Modules

1

ORIJENTIRING, OSNOVA
I MOGUĆNOSTI

2

IZGRADNJA INKLUZIVNOG
OKRUŽENJA

3

MAPIRANJE ZA INKLUZIJU,
OD LOKACIJE DO AKCIJE

Projekt

Projekt ORIENT ima sljedeće ciljeve:

 • Uključiti ranjive mlade ljude, pod rizikom od socijalne isključenosti ili socijalno isključene, u sportske aktivnosti na nivou zajednice;
 • Opremiti sportske trenere, kao i sportska udruženja i radnike iz organizacija civilnog društva (OCD) koji rade u oblasti socijalne inkluzije alatima za promociju učešća ranjivih mladih ljudi u lokalnoj zajednici kroz masovni sport (orijentiranje);
 • Unaprijediti socijalnu uključenost u partnerskim zemljama uz podizanje svijesti o društvenim preprekama i socijalnoj isključenosti, promovirajući dugoročne i pozitivne promjene na lokalnom nivou.

  Planirane aktivnosti tokom trajanja projekta uključuju:

  • Zbirka inspirativnih dobrih praksi, alata i metodologija koristeći orijentiring za socijalno uključivanje (IO1);
  • Razvoj nastavnog plana i programa o orijentaciji za socijalno uključivanje za sportske trenere i OCD (IO2);
  • Kreiranje alata za orijentacijske rute za mlade (IO3);
  • Zajednička izrada kompendijuma sa «putevima inkluzije» iz participativnih radionica mapiranja i takmičenja u orijentiringu (IO4);
  • Izrada Manifesta sa potencijalom orijentiringa za socijalno uključivanje (IO5).

   U konačnici, ORIENT očekuje da će postići sljedeće rezultate:

   • ANTOLOGIJA ORIENT-a: dobre prakse, alati i metodologije koje koriste orijentiring za socijalno uključivanje;
   • ORIENT NASTAVNI PROGRAM: osnove orijentiringa i inovativne metodologije za promociju učešća ranjivih mladih ljudi u aktivnostima orijentiringa;
   • GEARS & IDEAS: kutija sa alatima za orijentiring rute;
   • ORIENT COMPENDIUM: “PUTOVI DO INKLUZIJE”: zajednički kreiraju sportski treneri, radnici organizacija civilnog društva i mladi ljudi kroz participativno mapiranje;U konačnici, ORIENT očekuje da će postići sljedeće rezultate:
   • ORIENT MANIFESTO: sa rezultatima i preporukama o potencijalima orijentiringa za socijalno uključivanje.

   CILJEVI KURIKULE

   ORIENT kurikulum je namijenjen da bude alat za učenje za trenere kako bi integrirali orijentiring u svoje prakse s mladima. ORIENT nastavni plan i program podijeljen je u tri dijela:

    Orijentacija, osnove i mogućnosti

    Ovaj odjeljak nudi teorijski uvod u svijet potrebnog orijentiringa i njegovu primjenu na urbana i prirodna okruženja, omogućavajući trenerima da organiziraju aktivnosti zasnovane na orijentacijskom sportu.

    Izgradnja inkluzivnog okruženja

    Ovaj odjeljak pruža čitatelju praktične smjernice o tome kako izgraditi inkluzivno okruženje kako bi se osiguralo uključivanje ranjivih mladih ljudi u aktivnosti orijentiringa.

    Mapiranje za uključivanje, od lokacije do akcije

    Ovaj odjeljak pruža specifičan okvir za osmišljavanje novih tematskih orijentiring ruta s mladima i organiziranje radionica mapiranja sa kokreativnim pristupom.

    Zahvaljujući ORIENT kurikuli, sportski treneri i radnici OCD-a će naučiti sve relevantne informacije o orijentiringu i imaće priliku da biraju između širokog spektra metodologija za provođenje aktivnosti sa mladima, u skladu sa specifičnim potrebama ciljne grupe sa kojima rade. Iz tog razloga, ORIENT kurikulum je vrlo svestran i lako se prenosi u nove kontekste.

    Kako bi ih pripremio i upoznao sa realizacijom orijentiring aktivnosti, kurikulum usvaja pristup učenju kroz rad i iskustveno učenje, omogućavajući sportskim trenerima i radnicima OCD-a da steknu direktno iskustvo orijentiringa prije nego što ga primjene kod mladih.

    Kurikulum ORIENT je drugi rezultat projekta ORIENT. Analize i znanje prikupljeno kroz fazu istraživanja ORIENT Anthologije (IO1) pripremili su teren za razvoj ovog obrazovnog kurikuluma koji će pružiti set konkretnih vještina, alata i metodologija sportskim trenerim i organizacijama civilnog društva (OCD) da kroz ORIENT pristup provode aktivnosti zasnovane na orijentiringu za socijalno uključivanje mladih.

    UTICAJ & CILJNA GRUPA KURIKULE

    Kurikulum ORIENT ima dva glavna cilja:

    • Sportski treneri i djelatnici OCD-a, koji će steći praktična znanja o tome kako promovirati aktivnosti zasnovane na orijentacijskom sportu za podsticanje socijalnog uključivanja ranjivih mladih ljudi. Uključivanje sportskih trenera i radnika OCD-a može promovirati plodnu razmjenu komplementarnih vještina: sportske organizacije mogu poboljšati svoj angažman na društvenom polju, dok OCD mogu integrirati sport u svoj svakodnevni rad u zajednici.
    • Kurikulum će uticati na ranjive mlade ljude, jer će upravo oni biti u mogućnosti da pristupe aktivnostima zasnovanim na orijentiringu koje organiziraju treneri. Mladi će steći vrlo vrijedne meke vještine i povećati osjećaj pripadnosti zajedničkoj zajednici.

    U smislu uticaja, očekuje se da će kurikulum imati direktan učinak na sportske trenere i radnike OCD-a, koji će biti opremljeni inovativnim metodologijama i alatima za promociju socijalnog uključivanja mladih ranjivih ljudi. Mladi će imati indirektnu korist od kurikule, jer će u narednim fazama projekta imati priliku da učestvuju u aktivnostima angažovanja uz izgradnju društvenih veza sa vršnjacima i lokalnim kontekstom. Nadalje, partnerske organizacije konzorcijuma ORIENT će iskoristiti ovaj resurs, stječući inovativne pristupe za podršku uključivanju lokalnih mladih ljudi, te se na taj način približiti lokalnoj zajednici i jačanju svoje lokalne mreže.

    BIBLIOGRAFIJA

    Moduli

    1

    ORIJENTIRING,
    OSNOVA I MOGUĆNOSTI

    2

    IZGRADNJA INKLUZIVNOG
    OKRUŽENJA

    3

    MAPIRANJE ZA INKLUZIJU,
    OD LOKACIJE DO AKCIJE

    Modul 1

    Modul 2

    Modul 3