Ποροι

ORIENT Ανθολογία

Μια συλλογή από εμπνευσμένες καλές πρακτικές, εργαλεία και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν προσανατολισμό για κοινωνική ένταξη.

Διδακτέα ύλη ORIENT

Με στόχο τους αθλητές και τους εργαζόμενους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για τον προσανατολισμό και τις καινοτόμες μεθοδολογίες για την προώθηση της συμμετοχής των νέων με διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο σε δραστηριότητες προσανατολισμού.

GEARs & IDEAs: μια εργαλειοθήκη για διαδρομές πλοήγησης

Μια εργαλειοθήκη με ένα πλαίσιο ιδεών με συμβουλές για τη δημιουργία διαδρομών προσανατολισμού και ένα κιτ προσανατολισμού με όλα τα απαραίτητα για τους νέους.

Περίληψη ORIENT: “Διαδρομές προς ένταξη

Μια συλλογή από 5 διαδρομές προσανατολισμού από χώρες εταίρους που δημιουργήθηκαν από Εργαζόμενους της CSO, αθλητές και νέους μέσω συμμετοχικής χαρτογράφησης.

ΜΟΡΦΗ ORIENT

Έγγραφο με τα αποτελέσματα και τις προτάσεις του ORIENT σχετικά με τις δυνατότητες προσανατολισμού για κοινωνική ένταξη.

Brochure

Also available in: BGIT