Ποροι

ORIENT Ανθολογία

Μια συλλογή από εμπνευσμένες καλές πρακτικές, εργαλεία και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν προσανατολισμό για κοινωνική ένταξη.

Also available in: BGEL – DE – BSIT

Διδακτέα ύλη ORIENT

Με στόχο τους αθλητές και τους εργαζόμενους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για τον προσανατολισμό και τις καινοτόμες μεθοδολογίες για την προώθηση της συμμετοχής των νέων με διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο σε δραστηριότητες προσανατολισμού.

Also available in PDF Version: ENBGBS – DEELIT

GEARs & IDEAs: μια εργαλειοθήκη για διαδρομές πλοήγησης

Μια εργαλειοθήκη με ένα πλαίσιο ιδεών με συμβουλές για τη δημιουργία διαδρομών προσανατολισμού και ένα κιτ προσανατολισμού με όλα τα απαραίτητα για τους νέους.

Also available in: BGBS – DEELIT 

Περίληψη ORIENT: “Διαδρομές προς ένταξη

Μια συλλογή από 5 διαδρομές προσανατολισμού από χώρες εταίρους που δημιουργήθηκαν από Εργαζόμενους της CSO, αθλητές και νέους μέσω συμμετοχικής χαρτογράφησης.

Also available in: BGBS – DEELIT 

ΜΟΡΦΗ ORIENT

Έγγραφο με τα αποτελέσματα και τις προτάσεις του ORIENT σχετικά με τις δυνατότητες προσανατολισμού για κοινωνική ένταξη.

Also available in: BGBS – DEELIT 

Brochure

Also available in: BGELIT