Ομαδα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

CESIE

Το CESIE είναι ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών και Πρωτοβουλιών που εδρεύει στο Παλέρμο της Σικελίας. Ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένο από το έργο και τις θεωρίες του κοινωνιολόγου, ακτιβιστή και εκπαιδευτικού Danilo Dolci (1924-1997).
Το CESIE συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων, των κοινωνιών των πολιτών και των θεσμών μέσω της υλοποίησης έργων σε διάφορους θεματικούς τομείς, στην προώθηση της ανάπτυξης, σεβόμενοι πάντοτε την ποικιλομορφία όσον αφορά την ηθική και την ανθρώπινη ανάπτυξη.
Η αποστολή μας είναι να προωθήσουμε την ανάπτυξη μέσω καινοτόμων και συμμετοχικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.
Ως ευρωπαϊκό κέντρο μελετών και πρωτοβουλιών, ο οργανισμός είναι αφιερωμένος στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, ώστε να αυξάνει και να βελτιώνει τις στραμμένες προς το μέλλον  διαδικασίες καινοτομίας σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς τομείς έχοντας πίστη στην εγκάρσια διάσταση των οργανισμών που συνεργάζονται εντός ετερογενών πεδίων και τομέων.

cloe.saintnom@cesie.org

KMOP – Social Action and Innovation Centre

Το KMOP – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, που βρίσκεται στην Αθήνα, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα με την άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (ψυχική υγεία, trafficking, εκφοβισμός, απασχόληση / φτώχεια), η εμπειρογνωμοσύνη μας σχετίζεται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών και καινοτόμων κοινωνικών πρωτοβουλιών στους τομείς της εκπαίδευσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της απασχόλησης, της φροντίδας και της ευημερίας, του αθλητισμού και της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, με στόχο τη δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων με ίσες ευκαιρίες για όλους. Το όραμά μας είναι ένας κόσμος που στηρίζεται στην ακεραιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ατομική ευημερία.

orient-project@kmop.org

WUS Austria – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑ (WUS AT)

Η Υπηρεσία Διεθνούς Πανεπιστημίου (WUS) στην Αυστρία, που βρίσκεται στο Γκρατς, είναι μια ΜΚΟ που δεσμεύεται να προωθήσει το ανθρώπινο δικαίωμα στην εκπαίδευση με βάση την ακαδημαϊκή ελευθερία και την αυτονομία των πανεπιστημίων. Σήμερα ο οργανισμός έχει περιφερειακή εστίαση στις χώρες της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης και λειτουργεί  ένα υποκατάστημα στην Πρίστινα.

Υπάρχουν τέσσερις τομείς στους οποίους μπορεί να χωριστεί το έργο του WUS Austria:

  1. Ανάπτυξη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  2. Σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κοινωνίας
  3. Ανώτατη εκπαίδευση και ανθρώπινα δικαιώματα
  4. Τεχνική υποστήριξη.

Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση περιλαμβάνει όχι μόνο το δικαίωμα πρόσβασης και ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης αλλά και το δικαίωμα στην ποιοτική εκπαίδευση.

marc.schwaerzli@wus-austria.org

tobias.schnitzler@wus-austria.org

louise.sperl@wus-austria.org

Sarajevo susret kultura / ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ SARAJEVO

Η συνάντηση πολιτισμού του Σεράγεβο (SMOC) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2012 με στόχο την προώθηση του διαφορετικού πολιτισμού της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εντός και εκτός των συνόρων της. Προωθώντας την πόλη του Σεράγεβο και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως ένα μέρος όπου συναντιούνται η ανοχή, η ειρήνη και η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών, η SMOC συμμετέχει σε δραστηριότητες που καταβάλλουν προσπάθειες για την προώθηση της χώρας ως τόπου πολυπολιτισμικότητας και ανοχής. Τα 25 και πλέον χρόνια συλλογικής εμπειρίας του προσωπικού μας στους τομείς της διαχείρισης έργων, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του τουρισμού είναι μια δεξαμενή που προσφέρει επαγγελματική και καινοτόμο προσέγγιση στους τομείς εργασίας του οργανισμού, ενεργώντας ως καταλύτης για την κοινωνική ανάπτυξη. Το SMOC παρέχει μεταφορά γνώσης, πληροφόρηση και βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στους τομείς της ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του τουρισμού, του αθλητισμού, του διαπολιτισμικού διαλόγου και του πολιτισμού σε στενή συνεργασία με τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ευρώπη και όχι μόνο.

dino.mujkic@smoc.ba

jana.carkadzic@smoc.ba

Center for Social Innovation (CSI)

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει μια θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οντότητες. Αυτές οι οντότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από ανοιχτόμυαλους, πλήρως καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και ειδικούς στην Πληροφορική. Το CSI έχει την ικανότητα να εντοπίζει κοινωνικές ανάγκες, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προσαρμοσμένες πρωτοβουλίες και να παρέχει λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Οι τομείς εμπειρίας της ομάδας του CSI είναι στους τομείς της παραδοσιακής εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, των νεοσύστατων επιχειρήσεων, της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, των διαπραγματεύσεων, των συμβουλευτικών υπηρεσιών IP, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της ανάλυσης δεδομένων, των τεχνολογιών πληροφοριών, της διαχείρισης έργων, υπηρεσίες αξιολόγησης έργου, επικύρωση προϊόντος, εκπαίδευση και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυό του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρείες πληροφορικής, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, νεοσύστατες επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.

katerina@csicy.com

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Βουλγαρικός Σύνδεσμος Αθλητικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2010 και είναι μια ΜΚΟ αφιερωμένη στην ανάπτυξη του αθλητισμού και τη βελτίωση του αθλητικού πολιτισμού.

Κύριες προτεραιότητες του BSDA:

  • Αναζωογόνηση του αθλητισμού
  • Εθελοντισμός στον αθλητισμό
  • Εκπαίδευση μέσω και στον αθλητισμό
  • Καλή διακυβέρνηση στον αθλητισμό
  • Ενσωμάτωση μέσω του αθλητισμού
  • Δεξιότητες του μέλλοντος και επιχειρηματικότητα.

info@bulsport.bg