Γιατι ORIENT

Το ORIENT – Young explorers re-discover local communities through orienteering προέρχεται από την ιδέα της συγκέντρωσης νέων ανθρώπων από διαφορετικά υπόβαθρα μέσω ενός συγκεκριμένου τύπου αθλητισμού και προσανατολισμού. Έχει αποδειχθεί πως ο λαϊκός αθλητισμός παίζει βασικό ρόλο στην οικοδόμηση κοινοτήτων και στη δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και, το ORIENT δεν αποτελεί εξαίρεση. 

Το ORIENT στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της γνώσης των τοπικών πραγματικοτήτων σε διάφορες χώρες, προωθώντας παράλληλα την αίσθηση της αντιπροσωπευτικότητας και της θετικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο.

Ποιος είναι ο στόχος μας;

Το ORIENT στοχεύει στη δημιουργία συγκεκριμένων ευκαιριών για νέους και άλλα μέλη της κοινότητας να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να οικοδομήσουν κοινωνικούς δεσμούς μέσω του προσανατολισμού.

Το ORIENT θα ενισχύσει τις ικανότητες των εργαζομένων, εκπαιδευτών αθλησεις  και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την ιδιοκτησία κοινών αξιών.

Το ORIENT θα ευαισθητοποιήσει τις τοπικές κοινότητες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την αξία του αθλητισμού ως εργαλείο ένταξης που μπορεί να προωθήσει την αλληλεγγύη και τη συμμετοχή καθώς και τις πολιτικές συνοχής και ένταξης.

Τι ειναι ο προσανατολισμος

Ο προσανατολισμός είναι ένα συναρπαστικό και προκλητικό άθλημα που συνδυάζει σώμα και μυαλό στην ύπαιθρο. Πρόκειται για την χρυση χάρτων , πυξίδων για να βρούμε την διαδρομή σε φυσικά τοπία ή μοντέρνα αστικά περιβάλλοντα.

Το Orienteering είναι για όλους και μπορεί να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε. Είτε είστε έμπειρος δρομέας είτε αρχάριος, χρειάζεστε ένα ζευγάρι αθλητικων και άνετων ρούχων για να ξεκινήσετε την περιπέτεια. Προσανατολιζοντας τον εαυτό σας στο επιλεγμένο περιβάλλον, σας προσκαλούμε να παρατηρήσετε τι είναι γύρω σας και να προχωρήσετε, ακολουθώντας το μονοπάτι που σχεδιάστηκε στον χάρτη μαζί με την ομάδα σας.

Ποιοι περιλαμβάνονται  στο ORIENT;

R

150 νέοι

από όλα υπόβαθρα κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Μέσω της δημιουργικότητας και της συμμετοχής, θα ενθαρρυνθούν να ανακαλύψουν το δικό τους τοπικό πλαίσιο υπό διαφορετικό τροπο και οπτικη γωνια.

R

25 αθλητές και 25 εργαζόμενοι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

Θα εξοπλιστούν με καινοτόμες μεθόδους που θα τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν επιπλέον ενδιαφέρον για τον αθλητισμό σε κοινοτικό επίπεδο και να συνενώνοσουν νέες διασυνδεσεις.

Ποια είναι η μέθοδος μας;

Το ORIENT θα προωθήσει την κοινωνική ένταξη των νέων ενώ θα δημιουργεί τις συνθήκες για άσκηση σε υπαίθριες δραστηριότητες, κοινή χρήση και ανακάλυψη αστικών και φυσικών τοπικών πλαισίων, ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ORIENT θα ενισχύσει τη σύνδεση και τη δικτύωση μεταξύ των μελών μιας κοινότητας μέσω μιας συμμετοχικής δημιουργικής προσέγγισης που περιλαμβάνει τη συμμετοχική χαρτογράφηση: οι συμμετέχοντες θα χαρτογραφήσουν τις δικές τους διαδρομές προσανατολισμού μέσω της συνεργατικής μάθησης.