Ресурси

Антология ORIENT

Колекция от вдъхновяващи добри практики, инструменти и методологии, използващи ориентирането за социално включване.

Also available in: BGEL – DE – BSIT

Учебна програма ORIENT

Насочена към треньорите по вид спорт и представителите на неправителствени организации, и включваща основите на ориентирането и иновативни методологии за насърчаване на участието на млади хора с различен социален и културен произход в дейности по ориентиране.

Also available in PDF Version: ENBGBS – DEELIT

Механизми и идеи: Набор от инструменти за маршрути за ориентиране

Инструментариум с идеи и съвети за създаване на маршрути  и комплект за ориентиране с всичко необходимо на младежите.

Also available in: BGBS – DEELIT 

Компендиум ORIENT: „Маршрути за включване“

Сборник от 5 маршрута за ориентиране от партньорските страни, създаден съвместно от треньорите по вид спорт, представителите на НПО и младежите чрез картографиране.

Also available in: BGBS – DEELIT 

Манифест ORIENT

Документ с резултатите и препоръките на ORIENT за потенциала на ориентирането за социално включване.

Also available in: BGBS – DEELIT 

Brochure

Also available in: BGELIT