Защо ORIENT

ORIENT – Young explorers re-discover local communities through orienteering произтича от идеята за обединяването на млади хора, от различни среди, с помощта на определен спорт – ориентиране. Доказано е, че масовият спорт играе ключова роля за изграждането на общности и за създаването на по-приобщаващи общества и ORIENT не прави изключение. 

ORIENT има за цел да подобри социалното включване и информацията за местните реалности в различните страни, като същевременно насърчава чувството за свобода и положителна промяна на местно ниво.

Каква е нашата цел?

ORIENT има за цел да създаде конкретни възможности за младите хора и другите членове на общността, с които да развият нови умения и да изградят социални контакти чрез ориентиране.

ORIENT ще подобри знанията и уменията на треньори по вид спорт и представители на неправителствени организации за насърчаване на участието и собствеността върху споделените ценности.

ORIENT ще повиши осведомеността сред местните общности, заинтересованите страни и отговорниците за политики относно силата на спорта, като инструмент за приобщаване, с цел насърчаване на солидарността и участието, както и политиките на сближаване и включване.

Какво е ориентиране?

Ориентирането е вълнуващ и предизвикателен спорт на открито, който съчетава тялото и ума. Ориентирането си служи с карти, компаси и целта му е намирането на път през природните пейзажи или съвременните градски условия.

Ориентирането е за всеки и може да се проведе навсякъде: независимо дали сте опитен или начинаещ бегач, за да се отправите към приключението се нуждаете само от спортни обувки и удобни дрехи. Когато се ориентирате в определената среда, ще забележите какво ви заобикаля и ще тръгнете по пътя, начертан на картата, заедно с вашия отбор.

Кой ще се включи в ORIENT?

R

150 младежи

от  всякакви среди и произход, в риск от социално изключване. Чрез творчество и участие те ще бъдат насърчени да открият собствената си местна принадлежност под различна светлина.

R

25 треньори по вид спорт и представители на неправителствени организации

Ще им бъдат предоставени иновативни методи, които ще им помогнат да генерират допълнителен интерес към спорта на общностно ниво и да консолидират нови мрежи.

Какъв е нашият метод?

ORIENT насърчава социалното включване на младите хора, като същевременно създава условия за практикуване на дейности на открито, споделяне и откриване на тяхната градска и природна местна  същност , история и културно наследство. ORIENT насърчава връзката и работата в мрежа между членовете на общността чрез съвместен творчески подход, който включва картографиране: участниците ще картографират собствените си маршрути за ориентиране чрез съвместно обучение.